Zajmowanie się nieruchomościami nie zalicza się do kwestii szczególnie prostych. W przypadku prywatnych domów jednorodzinnych można to jeszcze w miarę ogarnąć, bowiem do podejmowania decyzji jest jedna czy dwie osoby, ale kiedy już w grę wchodzi większa posesja, jak np. budynek wielorodzinny z wieloma lokatorami, to sprawy ulegają skomplikowaniu. Problemy wynikać mogą choćby z tak prozaicznego faktu, jak to że skoordynowanie tylu osób, które żyją własnym życiem i mają swoje sprawy na głowie, wcale nie jest tak proste. A niekiedy decyzje trzeba podejmować z godziny na godzinę.

Zamieszkując w budynku będącym we władaniu spółdzielni mieszkaniowej przeważnie nie trzeba się tym przejmować, gdyż to zarząd spółdzielni ma z definicji zająć się wszystkim co dotyczy obiektu. W Polsce istnieje wszak również całe mnóstwo wspólnot mieszkaniowych, które powstały np. w wyniku prywatyzacji domów należących wcześniej do zakładów pracy czy gmin, ale także jako skutek budowy nowych budynków wielorodzinnych na przełomie ostatnich dekad. Najlepszym dla nich rozwiązaniem w kwestii utrzymania budynku jest wynajęcie zarządcy nieruchomości.

Profesja ta została uregulowana ustawą o gospodarce nieruchomościami i to ona określa zakres zadań zarządcy nieruchomości (patrz: http://fhutechnika.pl/zarzadzanie-nieruchomosciami-chorzow/). Jego głównym zadaniem jest gospodarowanie majątkiem zgodnie z interesem jego właścicieli, czyli np. wspomnianej wspólnoty mieszkaniowej.

Jak wszyscy wiemy Śląsk jest wyjątkowo gęsto zaludnionym regionem Polski. Na relatywnie niewielkiej powierzchni takich miast jak Chorzów, Siemianowice Śląskie czy Zabrze skupionych jest tysiące osób, które przeważnie mieszkają na osiedlach domów wielorodzinnych. Taki blok może składać się z dziesiątek lokali mieszkalnych. Nie można oczekiwać, że wszystkie rodziny mieszkające w nim sprawnie dogadają się w kwestii tego, jak utrzymać ten dom na co dzień. Bez koordynacji stan budynku szybko ulegnie pogorszeniu.

W tym miejscu do gry wchodzi zarządca nieruchomości, który wybawia mieszkańców od tych wszystkich zmartwień. Zarządca nieruchomości w szczególności dysponuje budżetem na bieżące utrzymanie nieruchomości. Pieniądze te pochodzą ze składek mieszkańców, które to składki pobiera zarządca nieruchomości. Musi się on troszczyć o to by w budynku był dostęp do elektryczności, do bieżącej wody, zadbać o wywóz nieczystości, o to by sam budynek i jego obejście były czyste, a jeśli wymaga tego sytuacja to oprócz tego zorganizować niezbędne remonty. Duży budynek wielorodzinny jest złożonym organizmem, nad którym ktoś musi zapanować. Tą osobą jest właśnie zarządca nieruchomości.