Szacowanie posiadłości to proces przeprowadzany przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego mający na celu wyznaczenie rzeczywistej wartości nieruchomości. Rzeczoznawcą jest jednostka mająca pełnomocnictwa zawodowe do wykonywania szacowania posiadłości.

Wycena jest sporządzana przez rzeczoznawcę w oparciu o tak zwaną wizję lokalną, dokumenty okazane przez klienta wyceny (rzeczoznawcę dotyczy reguła kompletnej tajemnicy co do przedstawionych dokumentów) jak również obowiązujące trendy lokalnego rynku nieruchomości.

Owocem podjętych przez rzeczoznawcę przedsięwzięć w zakresie szacowania wartości nieruchomości jest tzw. operat szacunkowy, który jest drukiem formalnym orzekającym ekspertyzę rzeczoznawcy na problem wartości nieruchomości przekazanej do wyceny. Ważność tegoż druku wynosi 12 miesięcy. Wartość posiadłości jest to hipotetyczna cena którą można w danym terminie otrzymać ze sprzedaży nieruchomości. Mechanizmowi szacowania mogą podlegać wielorakiego rodzaju nieruchomości, a przede wszystkim nieruchomości gruntowe (zabudowane i niezabudowane), budowle, prawa do spółdzielczych lokali mieszkalnych, posiadłości komercyjne.