Bezpieczeństwo osób zamieszkujących w budynku zależy między innymi od kondycji technicznej instalacji elektrycznej. Abstrahując od faktu coraz silniejszego popytu gospodarstw domowych na prąd elektryczny źle działająca instalacja to niebezpieczeństwo porażenia prądem oraz pożaru.

Przystępując do realizacji większego remontu lub przebudowy wskazane jest upewnienie się co do przetestowania, zaś w razie konieczności także zmodernizowania funkcjonującej w budynku instalacji elektrycznej. Unowocześniona instalacja elektryczna musi spełniać pewne wymogi.

Trzeba wdrożyć osobne przewody neutralne a także ochronne, centralne i lokalne połączenia wyrównawcze, wyłączniki nadmiarowe w roli zabezpieczenia obwodów. W sytuacji przeciążenia albo naruszenia instalacji powinno pracować tylko zabezpieczenie zlokalizowane najbliżej stanowiska usterki. Jako środek zapasowy do protekcji przed porażeniami powinno się wykorzystywać wyłączniki różnicowoprądowe. Warto przeanalizować kompletną ochronę złożoną z ochronników klasy 2 w złączu oraz klasy 3 w rozdzielnicy bazowej a także w bliskości urządzeń elektronicznych. Ubezpieczy to je przed efektami przepięć spowodowanych uderzeniem pioruna. Korzystnie zastąpić starą instalację aluminiową na kable z miedzi.

Instalacja elektryczna powinna zostać rozłożona na oddzielne obwody ze stykami z miedzi na każdym gniazdku wtyczkowym. Niejako przy okazji dobrze jest zamontować kolejne gniazda oraz punkty oświetleniowe w stanowiskach, gdzie stwierdziliśmy ich przydatność.